Du er her

korona

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
2. august 2021

Flere vil kunne få økonomiske problemer i kjølvannet av pandemien, mener NAV-direktør. Samtidig har etatens gjeldsrådgivningstjeneste fått færre henvendelser enn før.

Fattigdom på psykologkontoret
Publisert
2. august 2021

– Spørsmål om privatøkonomi bør ikke være tabu i terapirommet. Det kan undergrave terapien.

Publisert
2. juni 2020

To av tre uønskede hendelser i helsevesenet kunne vært unngått om faglige retningslinjer var blitt fulgt. – Men retningslinjer kan aldri erstatte faglig skjønn, sier tilsynsdirektør Jan-Fredrik Andresen.

Direktør i Statens helsetilsyn Jan Fredrik Andresen: Vi kunne unngått inntil 2/3 av svikten i helsevesenet hvis vi hadde vært flinkere til å følge retningslinjer og prosedyrer og arbeidsmåter som vi er enige om at vi skal følge. Foto: Nora Skjerdingstad
Nyheter
Publisert
3. mai 2020

Langvarig økt arbeidsledighet som følge av koronakrisen gir grunn til bekymring for befolkningens psykiske helse. Men noen som har måttet sette ned tempoet, klarer seg bedre enn før.

Koronahverdag
Publisert
29. april 2020

Vi mennesker er eksperter på å tilpasse oss. Men våre tilpasninger til det nære går ofte på bekostning av det langsiktige. Jeg har kjent det på kroppen. I en av verdens mest forurensede byer.

Tommy Sotkajærvi. Foto: Fartein Rudjord
Koronahverdag
Publisert
21. april 2020

Det er uvanlig stille i gangene nå, på sykehuset der jeg jobber. Nesten litt uhyggelig.

Nina Lang. Foto: Nicolas Tourrenc
Koronahverdag
Publisert
17. april 2020

Me har no lagt bak oss nesten fem veker med unntakstilstand. Som benkeslitar i denne og neste omgang, har eg gjord meg følgande observasjonar frå sidelinja.

Ragnhild Lygre. Foto: privat
Koronahverdag
Publisert
15. april 2020

Krisen som nå snur alt på hodet, gir også opphav til nye begynnelser.

Anna Helle-Valle. Foto: UiB
Koronahverdag
Publisert
13. april 2020

Det er mange som må vente nå. Også barn som skulle ha fått vurdert omsorgssituasjonen sin.

Ingrid Sønstebø. Foto: privat
Koronahverdag
Publisert
11. april 2020

Det er lov å synge fra en balkong, men bare hvis sangen er positiv. Triste toner er forbudt.

Jessica Harnischfeger. Foto: Per Halvorsen

Sider