Du er her

Kasusformulering

Vitenskapelig artikkel
Publisert
29. november 2023

Det sentrale er at pasienten lærer å bruke KAT-teknikkene på egen hånd – som «hjelp-til-selvhjelp», fremhever Marit Grande og Jan Ivar Røssberg.

Kvinne og mann
Evidensbasert praksis
Publisert
1. november 2023
Portrettbilde av to kvinner
Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2006

Metakognisjon er tenkning omkring egen tenkning. Gjennom behandlingen lærer pasientene at tvangstanker er meningsløse og en del av den normale strømmen av tanker og impulser.