Du er her

Hovedsatsningsområdet

Hovedsatsningsområdet
Publisert
1. juli 2021

Kriser treffer oss der vi lever vårt liv. Under en pandemi hadde hovedsatsningsområdet «arbeid og utdanning» derfor fortjent en psykologforening som tok satsningen på alvor.

Hovedsatsningsområdet
Publisert
1. juni 2021

I maiutgaven etterlyses Psykologforeningens innsats for arbeidslivet i hovedsatsningsområdet. Vi deler forfatternes engasjement for temaet og håper å kunne bidra til økt inkludering gjennom flere ulike tiltak.

Hovedsatsningsområdet
Publisert
3. mai 2021

Halvveis inn i landsmøteperioden sliter Psykologforeningen med å følge opp hovedsatsningsområdet «arbeid og utdannelse».

Debatt
Publisert
2. januar 2020

Det nye hovedsatsningsområdet til Norsk psykologforening er for bredt og inkluderer for mye. 

Arbeid, utdanning og psykisk helse
Publisert
2. januar 2020

Både arbeid og utdanning er vel verdt å satse på. Men sammenstillingen av de to arenaene gjør hovedsatsningen unødvendig diffus.

Landsmøte 2019: Hovedsatsningsområde
Publisert
6. juni 2019

Forslagene til nye hovedsatsningsområder for Psykologforeningen vil gi psykologroller som bryter med helsevesenets profesjonsforståelse.