Du er her

Hovedsatsningsområdet

Debatt
Publisert
2. januar 2020

Det nye hovedsatsningsområdet til Norsk psykologforening er for bredt og inkluderer for mye. 

Arbeid, utdanning og psykisk helse
Publisert
2. januar 2020

Både arbeid og utdanning er vel verdt å satse på. Men sammenstillingen av de to arenaene gjør hovedsatsningen unødvendig diffus.

Landsmøte 2019: Hovedsatsningsområde
Publisert
6. juni 2019

Forslagene til nye hovedsatsningsområder for Psykologforeningen vil gi psykologroller som bryter med helsevesenets profesjonsforståelse.