Du er her

Habilitering

Debatt
Publisert
8. februar 2023

Å bidra til å bygge «relasjonell velferd» bør være en av psykologenes viktigste oppgaver. 

Silje Nord-Baade. Foto: privat
Kronikk
Publisert
31. januar 2023

Hvis vi velger å betrakte langvarig psykisk lidelse som funksjonsvansker heller enn sykdom, kan det være helt andre tiltak enn psykologenes tradisjonelle snakkekur vi bør ta i bruk. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
4. januar 2021

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Koronahverdag
Publisert
9. april 2020

Mange med autisme og utviklingshemning tåler dårlig forandringer. Under koronakrisen sliter de mer enn de fleste av oss.

Tonje Elgsås
Leder
Publisert
1. april 2019