Du er her

Diskriminering

Debatt: Diskriminering
Publisert
27. august 2021

Maksimal åpenhet for den andres personlige fortelling er nødvendig, men det er like nødvendig å være åpen for å se maktstrukturene og livsvilkårene som fortellingen er innvevd i. 

Debatt: Diskriminering
Publisert
26. august 2021

Det virker ikke som Psykologikongressen 2021 har tatt psykologifagets kompleksitet innover seg.

Kronikk
Publisert
1. mars 2021

Jeg vil berømme president Håkon Skard for å sette diskriminering på dagsorden. Men noen av løsningsforslagene kan skape flere problemer enn de løser.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
1. september 2020

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Debatt
Publisert
1. juli 2020

Det vekker mye motstand i gode hjelpere å bli konfrontert med at man er del av et system som forskjellsbehandler. Kraften i ubehaget kan imidlertid omsettes til konstruktiv handling.

Debatt
Publisert
1. juli 2020

Psykologforeningen skal jobbe for at flere med mangfoldig bakgrunn skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive.

Kronikk
Publisert
1. juli 2020

Mangel på flerkulturell kompetanse hos psykologer slår inn i psykologiske utredninger og gjør at flerkulturelle risikerer lavere kvalitet i tjenestene.

Debatt
Publisert
11. juni 2020

Som psykolog med en annen hudfarge enn hvit har jeg ved flere anledninger fått rasistiske kommentarer fra klienter. Det som har overrasket mest, er holdningene til kolleger.

Victoria Tran Huynh
Leder
Publisert
1. august 2019

Solidaritet utgjør vår sosiale vev gjennom livet, på tvers av generasjoner, mellom arbeidsgiver og arbeidstager, mellom myndighetene og befolkningen, mellom nasjoner. Og denne sosiale veven er helt avgjørende for vår psykiske helse.