Du er her

Aktiv innsats for likebehandling

Håkon Skard har vært tydelig i rasismedebatten. Nå er det tid for konkret handling.

Takk for at du som president kom med en så tydelig uttalelse i rasisme- og diskrimineringsdebatten i juliutgaven av Psykologtidsskriftet. I ditt innlegg formidler du at vi har en jobb å gjøre, og at alle psykologer har et ansvar for å forebygge diskriminering, bekjempe rasisme og jobbe sammen for å skape likeverdige tjenester. 

Du skriver blant annet at du «oppfordrer våre medlemmer til å se på egne arbeidssteder og tjenestetilbud med dette blikket. Har vi strukturer som hindrer likebehandling? Er det barrierer som hindrer minoriteter i å benytte helsetjenester de trenger? ….» 

Psykologforeningen skal jobbe for at flere med mangfoldig bakgrunn skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive.


Forening for interkulturell psykologi og flere tilsluttede psykologer har fem forslag til hvordan Psykologforeningen kan starte arbeidet med å sørge for at likeverdige helsetjenester blir en realitet:

  • Vi foreslår at Psykologikongressen 2021 har rasisme og mangfold som tema.
  • Vi oppfordrer til at NPF oppretter et mangfoldsutvalg. Utvalget skal ha som oppgave å tilføre organisasjonen kunnskapen den trenger for å lage en strategi for å bli en mangfoldig og antirasistisk organisasjon.
  • Vi oppfordrer NPF til å sammenstille et kunnskapsgrunnlag om hvordan psykologtjenester kan være strukturelt diskriminerende, og hvordan disse strukturene kan motvirkes.
  • Vi foreslår at Fagetisk råd gjøres kjent også som et klageorgan for rasistiske angrep.
  • Vi oppfordrer NPF til å arbeide for at kunnskap om mangfold og rasisme blir obligatorisk i alle ledd av psykologutdanningene.

Disse anbefalinger for arbeidet kan du som er psykolog støtte ved å signerer oppropet: Fem anbefalinger for arbeidet mot rasisme i Norsk Psykologforening.

Du avsluttet ditt innspill slik:

“Psykologforeningen skal jobbe for at flere som har mangfoldig bakgrunn, skal påta seg verv, og se på hvordan helsetjenester kan bli mer kultursensitive. Når et problem ligger i systemet, må det jobbes systematisk både individuelt og innad i organisasjonen. Endring er krevende. Da krever det aktiv innsats.”

Vi synes våre fem oppfordringer er en bra start på dette viktige og nødvendige endringsarbeidet, og vi heier på at Norsk psykologforening nå kommer i gang med aktiv innsats! 

Tekst:
Akiah Astral Ottesen, psykologspesialist, Usman Chaudhry, psykolog, Jessica Harnischfeger, psykologspesialist, Karin Holt, psykologspesialist, May Lene Karlsen, kommunepsykolog, Juliane Monstad, psykologspesialist, Malin Øyen, psykologspesialist, Reidar Jessen, psykolog, Sidsel Fjelltun, psykolog, Helén Ingrid Andreassen, psykolog, Elisabeth Adams Kvam, psykolog, Judith van der Weele, psykologspesialist, Sara Furuholmen, psykologistudent, Garce Tabea Tenga, psykologistudent, Anne Kristine Solhaug, psykolog og forsker, Silje Holter, psykolog, Anja Hallan Wolff, psykolog, Valeria Markova, psykolog, Heidi Gjervik, psykolog, Pål Halle Johnsen, psykolog, Anna Tungodden, psykolog, Lisa Marie Husevik, psykolog, Runa Kongsvik, psykologspesialist, Shanti Gylseth Sachane, psykolog, Winnie Nyheim-Jomisko, psykologspesialist

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 9, 2020, side 687

Kommenter denne artikkelen