Du er her

Diagnostisering

Fagessay
Publisert
1. februar 2024

Diagnosesystemenes og WHOs definisjoner av psykisk lidelse kan bidra til å sykeliggjøre normalt livsstrev. Falkum fremhever en alternativ definisjon av psykisk helse som er i større harmoni med menneskelige erfaring.

Debatt
Publisert
20. oktober 2023

Funn om forekomsten av psykiske lidelser gjør at vi må stille det helt fundamentale filosofiske spørsmålet om hva en psykisk lidelse egentlig er.

Henrik Pedersen. Foto: privat.
Fra praksis
Publisert
1. august 2023

ADHD-diagnosen åpner for mye skjønn. Vår testprosedyre gjør beslutningsgrunnlaget bedre.

Portrett av mann mot hvit bakgrunn
Debatt:
Publisert
13. september 2021

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

Kronikk
Publisert
4. januar 2021

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Anne Kjersti Befring
Publisert
2. november 2020

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Diagnostisering
Publisert
1. oktober 2020

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Diagnostisering
Publisert
1. juli 2020

Vi psykologer må se på oss selv med kritisk blikk når vi bruker makt. Og bruk av diagnoser er et maktmiddel.

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Sider