Du er her

Diagnostisering

Debatt:
Publisert
13. september 2021

Kommunenes ansvar for å tilby kunnskapsbasert psykisk helsehjelp med lav terskel, taler for et transdiagnostisk perspektiv i møtet med psykiske helseproblemer. 

Kronikk
Publisert
4. januar 2021

Førekomsten av autisme er utvilsamt aukande. Eg undrar på om denne auken kan vere uttrykk for ei innsnevring av normalitetsomgrepet.

Anne Kjersti Befring
Publisert
2. november 2020

Loven krever ikke at psykologer alltid skal sette en diagnose, understreker helserettsekspert Anne Kjersti Befring.

Diagnostisering
Publisert
1. oktober 2020

Rådet til våre medlemmer er å bruke diagnoser der det er grunnlag for det.

Diagnostisering
Publisert
1. juli 2020

Vi psykologer må se på oss selv med kritisk blikk når vi bruker makt. Og bruk av diagnoser er et maktmiddel.

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke opp til pasienten å avgjøre hvilken diagnose som skal eller ikke skal stå i pasientjournalen. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Det er ikke nødvendigvis i strid med fagetikken å utføre en handling som pasienten motsetter seg. 

Diagnostisering
Publisert
2. juni 2020

Som profesjon må vi fremme ny kunnskap selv om den går imot helsemyndighetenes systemer og retningslinjer. 

Diagnostisering
Publisert
1. april 2020

Å stille som behandlingsbetingelse at psykologen skal sette diagnose, står i motstrid til psykologetikken og pasientens interesser. 

Fagartikkel
Publisert
1. juni 2004

Mennesker med Asperger syndrom kan profittere på psykoterapi. Dette forutsetter spesiell tilrettelegging av terapien.