Du er her

Diagnostikk

Oppsummert
Publisert
30. april 2024

Mye tyder på at personlighetsfungering blir viktigere enn personlighetstrekk i valg av tiltak og behandling.

Tor Erik Nysæter. Foto: privat
Originalartikkel
Publisert
1. mai 2008

ADHD hos voksne blir underdiagnostisert, og diagnosetiden er altfor lang. Psykologer med kunnskap om testing og utviklingspsykologi bør komme mer inn i diagnostiseringsprosessen.