Du er her

Atferd

Debatt
Publisert
30. september 2022

Det er en grunn til at også Østbytunet prøver å forebygge utfordrende atferd ved å eliminere eller dempe foranledninger for den: Det er det eneste mulige i psykologisk behandling.

Faksimile av omtalt sak i juniutgave
Originalartikkel
Publisert
1. januar 2007

Førekomst av utfordrande atferd er relativt høg, og aukar med grad av psykisk utviklingshemning og svak sosial fungering. Mange får truleg lite hjelp.

Teoretisk artikkel
Publisert
1. juli 2006

Metakognisjon er tenkning omkring egen tenkning. Gjennom behandlingen lærer pasientene at tvangstanker er meningsløse og en del av den normale strømmen av tanker og impulser.