Du er her

arbeidsbelastninger

Debatt
Publisert
30. november 2022

Jeg har forslag til hvordan nyutdannede psykologer kan tas imot av spesialisthelsetjenesten på en måte som gjør at de ikke skremmes vekk for godt.

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
23. november 2022

Det var ikke den lave lønnen som gjorde meg syk eller fikk meg til å revurdere om jeg egnet meg som psykolog.*  

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Kronikk
Publisert
28. oktober 2022

Halvparten av ikke-spesialistene er usikre på om de vil stå i psykologyrket. Det er på høy tid at Psykologforeningen prioriterer denne gruppens lønn og arbeidsvilkår. 

Illustrasjon: Hilde Thomsen
Debatt
Publisert
13. mai 2022

Dere reiser flere viktige og godt begrunnede problemstillinger i innlegget deres. Jeg deler flere av bekymringene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol svarer bekymrede psykologstudenter. Foto: Esten Borgos
Kronikk
Publisert
29. april 2022

Vi er unge, vi er kommende psykologer, og vi har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol.

Illustrasjon: Hilde Thomsen

Sider