5. april 2013

I likhet med matematikk, språk og historie bør psykologi være allmennkunnskap for norsk ungdom.