Du er her

Reportasje

Reportasje
Publisert
1. april 2008

Som konsulent for UNICEF har Mari Kjølseth Bræin arbeidet i Serbia i to år. Her forteller hun om sterke inntrykk fra et land som ennå ligger langt tilbake i å gi utsatte barn den omsorgen de trenger.

Reportasje
Publisert
4. desember 2007

– Eg er full av beundring for arbeidet hennar. Alt ho har skrive, er inspirerande. Ingen fortener prisen meir enn henne!

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
4. desember 2007

Det var tett mellom doktorgradene i den tidlegare herreklubben Oslo Militære Samfund då Hanne Haavind blei tildelt Psykologforeningen sin eigen minnepris 8. november.

Bjørn Christiansens minnepris
Publisert
4. desember 2007

Først blir eg litt frustrert: Denne psykologen snakkar jo ikkje om psykologi! Men då ho kjem inn på kva som styrer menneska, skjønar eg det: For Hanne Haavind er psykologi ein grunnkategori, den er argumentasjonen som styrer våre val, i kjærleiken, i forplantinga, i omsorga.

Reportasje
Publisert
2. oktober 2007
Psykologikongressen 2007
Publisert
2. oktober 2007

Med meir enn 650 deltakarar og over 40 vitskaplege bidragsytarar stadfesta Norsk Psykologikongress 2007 posisjonen sin som den viktigaste faglege møtestaden for psykologar i Noreg.

Psykologikongressen 2007
Publisert
2. oktober 2007

Møtet mellom de berømte professorene Jerome Bruner og Daniel Stern på årets nasjonale psykologikongress gav en umiddelbar opplevelse av øyeblikkets betydning. Sjelden har to eldre herrer skapte så mye engasjement og begeistring.

Reisebrev fra APAs 115. Congress
Publisert
2. oktober 2007

Driver USA med tortur? Da den amerikanske psykologforening (APA) avholdt sin 115. kongress i San Francisco i august, druknet delvis det enorme utvalget av spennende psykologiske temaer i dette store spørsmålet. Og enda viktigere for psykologer: Gjør de det med APAs velsignelse?

Åse Gruda Skards pris
Publisert
1. september 2007

Arnhild Lauveng bruker egne opplevelser som utgangspunkt, hun snakker direkte og forståelig og engasjerer lytterne. Hun har et viktig budskap om menneskerettigheter og om forståelse av psykose og viser et stort personlig mot.

Reportasje
Publisert
1. september 2007

Se et potensial i alle, uansett om de er langt nede når du møter dem. Det var budskapet fra Arnhild Lauveng til 350 NAV-ansatte på konferanse i Oslo.

Sider