Du er her

Teknologioptimisme 

Publisert
5. november 2009

Hun legger siste hånd på en slags «kjærlighetsmaskin». Lady Janet, som er psykolog ved Burdeninstituttet, vil med sin maskin kunne fortelle forlovede par om de egner seg for ekteskapet. Og det kan trenges, etter alle de skilsmissesakene som fyller engelske aviser.

VG 15.5.1956

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen