Du er her

Urolige unger

- Vi finner knapt noen effekt av felles oppvekstmiljø når vi forsker på personlighet. Våre forsøk på å gjøre urolige og rotete unger om til rolige og ryddige mennesker har ikke stor virkning, sier Svenn Torgersen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og en av Norges fremste eksperter på personlighet.

VG 11.05.2008

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 7, 2008, side

Kommenter denne artikkelen