Du er her

Oppsummert

Psykologi og samfunn
Publisert
5. januar 2012

Tiltak med liten gevinst for den enkelte kan gi stor gevinst for samfunnet som helhet. De store positive effektene av det norske forbudet mot spilleautomater tyder på at myndighetene med fordel oftere kan vurdere intervensjoner på samfunnsnivå.

Oppsummert
Publisert
5. desember 2011

Voldsutsatte trenger ofte både medisinsk og psykologisk behandling. Men tenk om man heller kunne forebygge den ødeleggende volden? Her presenteres ny norsk forskning som viser at selv små endringer i skjenketider er forbundet med signifikant nedgang i utelivsvolden.

Oppsummert
Publisert
5. desember 2011

Med lobotomien som eksempel viste forskningsministeren betydningen av å ha et kritisk blikk på vitenskapen.

Hjertesukk post Ig Nobel
Publisert
5. november 2011

Nylig vant jeg Ig Nobel-prisen for forskning på sukking. Det er ikke så verst å være sjarlatan når man først er blitt grundig avslørt.

Oppsummert
Publisert
5. september 2011

Det er ikke mulig å måle noe så omfattende og sammensatt som personlighet på en optimal måte med kun 20 ledd. Men der optimal måling ikke er påkrevd, kan denne versjonen av Big Five Inventory likevel være praktisk nyttig.

Utviklingspsykologi
Publisert
5. september 2011

En ny bølge av studier basert på observasjoner av småbarns bruk av blikket og hvordan de hjelper andre, har på en grunnleggende måte endret synet på barns tidlige forståelse av andre mennesker.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. august 2011

Rundt syv prosent av alle norske familier kan defineres som fattige. Å vokse opp i en slik situasjon er forbundet med øket risiko for problemer på de fleste områder av barns utvikling, som språk, kognisjon, adferd og somatisk helse.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. juli 2011

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge, de såkalte «papirløse», har vært debattert mye i den siste tiden. Dessverre finnes det oppsiktsvekkende lite forskning på denne spesifikke gruppen, både nasjonalt og internasjonalt.

Oppsummert
Publisert
5. juli 2011

Det europeiske forskningsrådet (ERC) ønsker å doble sine egne budsjetter til fire milliarder euro.

Oppsummert
Publisert
5. juni 2011

Det liten grunn til å anta at tidlig barnehagedebut har store negative konsekvenser for barn flest. Barnehager av god kvalitet kan påvirke barns utvikling positivt, men å starte i barnehagen allerede ved ett års alder gir trolig liten gevinst.

Sider