Du er her

Oppsummert

Oppsummert
Publisert
5. april 2018

I metakognitiv terapi arbeider terapeuten med antagelser om tenkning. I en ny doktorgrad viste behandlingsformen seg effektiv for sammensatte angstlidelser.

Oppsummert
Publisert
4. januar 2018

Nyutdannede psykologer møter arbeidslivet med optimisme og ansvarsfølelse. Men det er utfordrende å finne sin plass i et tverrfaglig arbeidsmiljø.

Oppsummert
Publisert
5. oktober 2017

Barndomstraumer er en risikofaktor for alvorlig sykdomsforløp ved psykose.

Oppsummert
Publisert
4. september 2017

Ungdommer og unge voksne drikker seg oftere fulle enn andre, selv om det kan føre til en rekke negative konsekvenser for dem.

Oppsummert
Publisert
7. juni 2017

Hvis du vil fatte bedre beslutninger på jobb, dyrk tvilen og still spørsmål.

Oppsummert
Publisert
3. april 2017

Feedback-informerte tjenester ser ut til å føre til bedre behandlingseffekt for personer med psykiske lidelser.

Oppsummert
Publisert
2. november 2016

Ved å fokusere på enkeltsymptomet hørselshallusinasjoner framfor diagnosen schizofreni, har forskere i Bergen avdekket en todelt kognitivt svikt involvert i stemmehøring.

Behandling av traumatiserte barn og unge:
Publisert
2. mai 2016

God allianse er ikke tilstrekkelig i behandlingen av barn og unge. Terapeuter trenger også spesifikke metoder for å redusere barnas posttraumatiske stressplager.

Traumeterapi:
Publisert
3. februar 2016

Bør flyktninger og asylsøkere tilbys traumerettet behandling på tross av en ustabil livssituasjon? Et doktorgradsprosjekt indikerer «ja».

Psykoterapiforskning:
Publisert
4. desember 2015

Ny forskning på tidsavgrenset psykodynamisk terapi gir svar på hvorfor, hvordan og for hvem overføringsarbeid virker på lang sikt.

Sider