Du er her

Sykehusene skal avgjøre tilskudd til psyko­dynamikere

Politisk ledelse i helse- og omsorgsdepartementet mener det blir feil om staten skal gi direkte utdanningstilskudd til enkeltpersoner som er ansatt i sykehus eller i privat praksis.

Publisert
4. november 2019
Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke mener det er sykehusenes oppgave å vurdere kompetansebehov, derfor avvikler Regjeringen tilskuddsordningen. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

I en e-post til Psykologtidsskriftet opplyser statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet at Regjeringen ikke vil gå tilbake på forslaget om å avvikle ordningen med tilskudd til videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi.

- En slik støtteordning kan bidra til å skape uklarhet om hvem som har ansvar for kompetanseheving hos arbeidstakere, mener statssekretæren.

Sterk motstand

I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å «fase ut» fem millioner kroner til utdanningen i psykodynamisk psykoterapi. Forslaget har vakt sterk motstand i fagmiljøet. Det frykter at metodemangfoldet vil skrumpe inn, og at pasienter som har nytte av mer langvarig og intensiv terapi, vil stå igjen som taperne. Jahrmann Bjerke mener sykehusene er den naturlige kanalen for kompetanseheving blant de ansatte.

Forslaget om å kutte tilskuddet til videreutdanningen i psykodynamisk psykoterapi vil på lengre sikt strupe metodemangfoldet i norsk psykoterapi.

Hun skriver at planlegging og oppbygging av kompetanse i sykehusene forutsetter tilrettelegging for nødvendig etter- og videreutdanning.

Sykehusenes oppgave

- Dette er sykehusenes oppgave. Midlene på fem millioner kroner overføres derfor fra Helsedirektoratet til helseregionene, slik at sykehusene kan gjøre den samlede vurderingen av kompetansebehov, skriver hun i e-posten.

Hun mener at sykehusene som andre arbeidsgivere må sørge for nødvendig kompetanse for å kunne løse sine oppgaver.

- Det betyr at de må ha kompetanse på anerkjente kunnskapsbaserte og virksomme metoder. Ulike diagnoser forutsetter ulik faglig tilnærming, og valg av terapiform skal skje i tett dialog med pasientene. Dette forutsetter at sykehusene har en nødvendig bredde i behandlingstilbudet, skriver Jahrmann Bjerke videre.

Statssekretæren opplyser at de aktuelle instituttene og foreningene fortsatt vil få direkte tilskudd som tidligere, slik at de kan opprettholde sin virksomhet. 

Ikke øremerking

- Vil det bli gitt styringssignal til RHF´ene om at pengene skal benyttes til det samme når de regionale helseforetakene får hånd om midlene?
- Av oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene går det tydelig frem at bemanning, utdanning og kompetanseutvikling skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling, og at regionene skal medvirke til å utvikle innholdet i utdanningene slik at disse er i samsvar med tjenestenes behov. Det foretas ikke øremerkning av midler til spesifikke utdanningsområder, opplyser Jahrmann Bjerke.

Tilskuddene til videreutdanning i psykodynamisk terapi administreres i dag av «Tilskuddsordningen for psykoterapi og psykoanalyse» (TVUPP), der fagmiljøet selv sitter i førersetet. I tillegg til teori og veiledning omfatter utdanningen læreanalyse for psykologer og psykiatere som vil utdanne seg i psykodynamisk metode. Læreterapi («egenterapi») er en sentral del av utdanningen.

Kommenter denne artikkelen