Du er her

 – Intet frislipp av psykologtittelen

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal, Helse- og omsorgsdepartementet.
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Bjørn Stuedal, Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet avviser at det er åpnet for en endring i bruk av psykologtittelen.

Publisert
4. oktober 2019
Emner

– Det er ikke riktig å si at Helsedirektoratet har gjort endringer i bruk av psykologtittelen. Direktoratets konkrete lovtolkning innebærer ingen endringer i reglene, praksisendring eller frislipp av tittelen, uttaler hun i en e-post til Psykologtidsskriftet.

Sammensatte titler

Erlandsen understreker at reglene er som de har vært tidligere, og at ´psykolog´ er en beskyttet tittel som ikke kan brukes av andre enn de som har autorisasjon eller lisens.

 – Tittelen kan ikke brukes på en slik måte at det kan gis inntrykk av at man har slik faglig kompetanse som autorisasjon eller lisens krever, sier hun.

Statssekretæren påpeker at sammensatte titler som ender med ´ -psykolog´, i de aller fleste tilfeller er forbudt fordi de kan gi inntrykk av at personen har klinisk kompetanse.

– Noen helt spesielle sammensatte titler vil likevel ut fra sammenhengen de brukes i, kunne aksepteres, sier hun.

Hovedregelen er (…) at sammensatte titler er forbudt fordi det kan gi inntrykk av at en har autorisasjon eller lisens.

Anne Grethe Erlandsen

– Er dere ikke redd for at dere med dette undergraver tryggheten for at alle dem som kaller seg ´psykolog´ i Norge faktisk har klinisk kompetanse og er autorisert som helsepersonell?

– Nei, det er vi ikke. Psykolog er en beskyttet tittel som ikke kan brukes av andre enn de som har autorisasjon eller lisens. Det står i helsepersonelloven at tittelen ikke kan brukes på en slik måte at det kan gis inntrykk av at man har autorisasjon eller lisens.

Krever autorisasjon

– Hvilke kriterier gjelder for valg av forstavelsene man kan bruke sammen med ´psykolog´?

– Hovedregelen er som sagt at sammensatte titler er forbudt fordi det kan gi inntrykk av at en har autorisasjon eller lisens. Enkelte kombinasjoner kan ut fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle være akseptable, for eksempel hvis det ut fra konteksten går fram at det ikke er noen grunn til å tro at personen har klinisk kompetanse.

Psykologforeningen er glad for at departementet understreker at bare de som er autorisert kan benytte tittelen psykolog, og derfor ikke har endret praksis for hvordan psykologtittelen kan benyttes.

Følger med

– I Norge er det en etablert forståelse for at alle som kaller seg psykolog, har autorisasjon. Det innebærer at all bruk av tittelen av andre enn de som har autorisasjon, vil kunne misforstås som at man har det. Dette sier helsepersonelloven spesifikt er forbudt. Vi forventer derfor at ingen andre enn de som er autorisert kan kalle seg psykolog også i fremtiden.

Det sier politisk ledelse i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, Heidi Svendsen Tessand og Rune Frøyland til Psykologtidsskriftet.

De presiserer at Psykologforeningen kommer til å følge nøye med på utviklingen.

I tråd med psykologloven

– Vi kommer til å jobbe målrettet for å ivareta lovforståelsen slik at praksis forblir i tråd med det som har vært etablert forståelse siden psykologloven ble vedtatt i 1973, sier de.

Det var 1. oktober Psykologtidsskriftet formidlet Helsedirektoratets holdning til bruk av sammensatte titler der ´psykolog´ inngår som siste ledd. Direktoratets vurdering innebærer at ´psykolog´ kan benyttes i særlige tilfeller der den sammensatte tittelen peker i retning av noe annet enn det man assosierer med det kliniske feltet.

Kommenter denne artikkelen