Du er her

– Utrangerer Psykologforeningen

President Gøran Gundersen mener Psykologiforbundet har en medlemspraksis som utrangerer Psykologforeningen.

Publisert
4. november 2015

PSYKOLOGIFORBUNDET har henvendt seg til Efpa (European Federation of Psychologists’ Associations) om medlemskap. I dag er det Norsk psykologforening som har medlemskapet der.

President Gøran Gundersen mener Psykologiforbundet er den sammenslutningen som best representerer bredden av norske psykologer.

– Psykologiforbundet representerer forsknings- og praksiskompetanse innenfor et bredt spekter av psykologien. Kombinasjonen av klinisk, master- og doktorgradskompetanse gir oss bredde i stallen. Jeg mener vi har en medlemspraksis som utrangerer Psykologforeningen og som harmonerer bedre med med Efpas statutter.

I oktoberutgaven skrev Psykologtidsskriftet at Norsk psykologforening ikke ønsker å iverksette noen prosesser nasjonalt for å få Psykologiforbundet med i Efpa.

Hva mener Gøran Gundersen om Psykologforeningens måte å forholde seg til Psykologiforbundets Efpa-søknad på?

– Det er ikke så relevant hva jeg mener om det. Vi er interessert i en dialog med Psykologforeningen, fordi vi tror det kan komme mye godt ut av et samarbeid. Efpas oppgave er å fremme utviklingen av psykologifaget «in all its forms». Enhver medlemsorganisasjon bør legge til rette for det samme, svarer Gundersen.

Psykologiforbundet har i dag 432 medlemmer. Psykologforeningen har 8 580.

Se også debattinnlegg av Tor Levin Hofgaard på side 999.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 955

Kommenter denne artikkelen