Du er her

Førstelinje på skrytelisten

For ti år siden etablerte Bærum kommune Psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU). Når leder Ellen Skjerven bes forklare suksessen i ett ord, velger hun «kompetanse».

Publisert
5. november 2009

I tråd med utgangspunktet, retter PSBU seg i dag mot barn, unge og foreldre med problematikk som ikke kvalifiserer for tung diagnostikk, men som likevel trenger hjelp for å mestre hverdagen. Tilbudet er gratis og gis uten henvisning. Alle som henvender seg får hjelp av en fagperson på telefon samme dag, eller dagen etter. Tilbudet er en korttidstjeneste som hjelper dem som er i risikosonen for å utvikle psykiske vansker.

Bærums førstelinjetilbud til barn og unge har havnet langt opp på skrytelisten til lokale folkevalgte som treffer kolleger utenfor kommunegrensene. Varaordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) sier tilbudet har solid politisk støtte.

– En viktig oppgave som folkevalgt er å lytte til hvordan befolkningen opplever de kommunale tjenestene, på godt og vondt. PSBU er et av de tilbudene jeg får flest gode tilbakemeldinger om, og som også skårer høyt på kommunenes generelle brukerundersøkelser. Det gjør meg stolt, sier hun.

Hammer Krogh er tydelig på at det lønner seg å forebygge:

– Dette tilbudet kan ikke ses isolert fra de positive langtidsvirkingene både for den enkelte og samfunnet som helhet. Dette perspektivet er kanskje det viktigste når vi i dag feirer oss selv, sier hun

per@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1115

Kommenter denne artikkelen