Du er her

Fire nye år i FNs torturkomité

Lederen for Psykolog-foreningens menneskerettighetsutvalg, Nora Sveaass, ble 13. okt-ober gjenvalgt til FNs tortur-komité. Utenriksminister Jonas Gahr Støre sier Nora Sveaass har bidratt til å gi komiteens arbeid bredde og kvalitet.

– Sveaass kjennetegnes av sterkt personlig engasjsement og høy integritet, sier Støre i en kommentar til Utenriksdepartementets hjemmeside.

FNs torturkomité overvåker statenes etterlevelse av FNs torturkonvensjon. Komiteen består av ti uavhengige eksperter som behandler statenes rapporter om gjennomføringen av konvensjonen nasjonalt. I tillegg behandler komitéen individklager mot stater som har akseptert en slik ordning.

FNs torturkonvensjon har 146 statsparter og Nora Sveaass er for tiden det eneste norske medlemmet i FNs traktatorganer.

Sveaass er professor i psykologi ved Universitet i Oslo og leder Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening. Sveaass har arbeidet med flyktninger og torturofre i mange år.

Sveaass ble fremmet som nordisk kandidat til torturkomitéen og ble valgt for fire nye år med 78 av 128 stemmer 13. oktober. De øvrige kandidatene som ble valgt inn i FNs torturkomité ble fremmet av henholdsvis Kina, Marokko, Italia og Spania. De øvrige medlemmene kommer fra USA, Ecuador, Senegal, Chile og Kypros.

Per Halvorsen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1113

Kommenter denne artikkelen