Du er her

– Et kjempeviktig tiltak

Seniorrådgiver Torleiv Odland i Psykologforeningen holder seg faglig oppdatert blant annet via nettet.

Publisert
1. juni 2006

OPPDATERT: Torleiv Odland benytter det unike tilbudet på www.helsebiblioteket.no.

– Er bøker for gamle?

–Nei. Vi trenger bøker for utdypning. De gir hjelp til fordypning i gjennomførte teoretisk drøftinger og refleksjoner. God skjønnlitteratur og god psykologisk faglitteratur utfyller hverandre. Men nettjenestene til Kunnskapssenteret er helt nødvendige dersom man skal holde seg oppdatert, finne informasjon og data, eller skaffe seg erfaringer på felter man selv ikke kjenner seg oppdatert på fra før.

– Det kreves at vi driver en faglig forsvarlig praksis, og denne vil bli mer preget av evidens. Dermed må vi holde oss oppdatert på forskning, retningslinjer og nye tilnærminger. Dette gjør at det er helt nødvendig for alle psykologer – også de som driver privatpraksis – med god og lett tilgang på internasjonal forskning og systematisk vurdert informasjon.

– Kommer du til å bruke Helsebiblioteket?

– Ja! Det har lenge vært et stort behov for en slik tjeneste. Først gjennom den gode tilgjengeligheten Helsebiblioteket gir, er for eksempel Psych-INFO blitt et nyttig og brukervennlig redskap. Jeg ser på Helsebiblioteket som et kjempeviktig tiltak.

– Hvordan håper du at psykologer kommer til å bruke tjenesten?

– Jeg håper de vil utfordre seg selv på å bli nysgjerrige på oppsummeringer av forskning og retningslinjer, og at de tør å utfordre sin egen og sin institusjons vanlige praksis. Psykologer er identifisert med klientene. Jeg ønsker en holdningsendring slik at vi kan bli bedre brukere av systematisk kunnskap, og bedre til å systematisere egne erfaringer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 6, 2006, side

Kommenter denne artikkelen