Du er her

An-Magritt Aanonsen har fylt 60

Den 7. september fylte An-Magritt Aanonsen 60 år. Kolleger og venner, sentralstyre og sekretariat feiret henne «tre dager til ende». Romslighet,men også styrke og evne til å skjære igjennom var egenskaper de trakk frem. I november stiller hun til gjenvalg som leder av Psykologforeningen.

An-Magritt er spesialist i klinisk psykologi og har hatt praksis bl.a. på Statens forvernsenter, Bjerketun behandlingshjem og Nordbyhagen barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk. Siden 1990 har hun vært privatpraktiserende.

Hun er ikke akkurat redd for å påta seg sentrale verv, An-Magritt. Hun ble kjent som den som frontet «kampen om Statenes Forvernsenter» i 1976. På Nordbyhagen var hun både leder og sjefpsykolog.Som en av initiativtagerne til Institutt for Aktiv Psykoterapi var hun også leder der fra 1989 til 1995.

I Psykologforeningen har hun lang fartstid og har «gått gradene»: Styremedlem i Osloavdelingen, Leder av Akershusavdelingen, Sentralstyremedlem, og fra 1995 foreningens leder.

Utenfor Psykologforeningen ble An-Magritt lagt merke til da hun ble valgt som Akademikernes leder på det første ordinære årsmøtet. Da foreningen i år 2000 var arrangør av en internasjonal konferanse om regulering av psykologprofesjonen, var det An-Magritt som tok hånd om programmet og drog det hele i land.

Også internasjonalt er An-Magritt blitt lagt merke til. Hun er visepresident og kasserer i EFPA, vår europeiske paraplyorganisasjon, og sitter i valgkomiteen i IUPsyS, den vitenskapelige verdensorganisasjonen for psykologi. Det er ikke få bidrag hun har kommet med opp gjennom årene; som deltaker i symposier eller som foredragsholder, på internasjonale kongresser og konferanser.

Med sin rolige fremtreden virvler ikke An-Magritt opp så mye støv, akkurat. Men hun vet å engasjere folk rundt seg, kollegaer, tillitsvalgte og sekretariatsansatte. Hennes målrettethet, utholdenhet og samarbeidsevne har vært avgjørende når hun har dratt i mål flere sentrale saker for Psykologforeningen og psykologprofesjonen. Hun har stått imot store utfordringer fra politikere og byråkrati, og likevel har hun en god dialog med det som ofte er klare motparter.

An-Magritt har et travelt program. Som leder av en profesjons- og fagforening med begrensede ressurser, men med like mange interessefelt som de store foreningene, er det mye hun, som eneste heltidstilsatte topptillitsvalgte, skal rekke over. Hun fremviser en imponerende utholdenhet, både rent fysisk og i forhold til sakene hun prioriterer.

«Evne til å lytte, men også evne til å skjære gjennom, romslighet, fokus på det vesentlige, imøtekommenhet, kunnskapsrikdom og stor arbeidskapasitet» var uttrykk som ofte ble nevnt i de mange talene som ble avholdt på jubileumsarrangementene for An-Magritt. Festtaler? Javel. Men riktige beskrivelser. Det er åpenbart at NPF har en leder som vi kan være stolte av.

An-Magritt gratuleres og ønskes lykke til videre, ikke minst med sitt arbeid i og for Norsk Psykologforening.

Sverre L. Nielsen,
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 10, 2004, side 842

Kommenter denne artikkelen