Du er her

1 kommentarer til Differensialdiagnostiske kriterier for autismespekterforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse

Barn med autismespekterforstyrrelse og barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse har mange felles kjennetegn. En forveksling av diagnosene kan få alvorlige følger for barnets og familiens situasjon.