Du er her

Genieve Selvamaler Wadsworth Rød (1980–2022)

Svarthvitt bilde av smilende kvinne
Genieve Selvamaler Wadsworth Rød Foto: Privat

Vår kjære venn og kollega, Genieve Selvamaler Wadsworth Rød, gikk bort 13.12.2022, etter en tid med sykdom. Savnet etter henne er stort.

Genieve viet mye av sin tid til psykologifaget, og har gjennom sitt engasjement bidratt til å sette en av de mest sårbare barnegruppenes psykiske helse på dagsorden.

Vi kjenner Genieve best fra hennes arbeid i Enhet for psykologressurser i Bufetat region Øst, der hun startet i 2016, etter flere år med studier og arbeidserfaring fra både Norge og Danmark. Parallelt med et spesialiseringsforløp i samfunnspsykologi valgte Genieve å fordype seg i psykoanalysen gjennom utdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt i Oslo. Som del av den praktiske utdannelsen innen psykoanalysen hadde hun deltids privatpraksis. Vi lærte å kjenne Genieve som en fagperson med stort engasjement, med faglige refleksjoner som strakk seg fra samfunnsnivå og helt til det nære i samtale med den enkelte. Slik var også hennes arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i Bufetat. Genieve nådde frem til hvert enkelt barn med sin varme tilstedeværelse og lyttende vesen, samtidig som hun gjennom et systemisk arbeid la vekt på å synliggjøre barnegruppen og deres behov, blant annet gjennom å skrive faglitteratur og innlegg til høringsinnspill på lovtekster. Hun var modig, og talte barnas sak på flere arenaer. Genieve formidlet også faget sitt gjennom undervisning og kurs i regi av Norsk psykologforening. Hun hadde et godt øye for hvordan hun kunne engasjere andre, og jobbet mye med å få frem sentrale elementer i det hun presenterte. Hun var en god lytter – både i det kliniske rom, som kollega og som underviser.

Vi savner Genieves helt egne evne til å fylle et rom med en imøtekommende tilstedeværelse, og med varm og inkluderende humor. Vi savner hennes refleksjoner som bar preg av nysgjerrighet, åpenhet og grundig fordypning. Vi savner hennes velformulerte innspill som klarte å ramme inn faglige diskusjoner, samtidig som hun klarte å treffe sakens kjerne og berøre oss i alvoret hun selv satte på dagsorden.

Barna har mistet en engasjert samtalepartner og en viktig stemme utad. Vi har mistet en uerstattelig kollega og venn.

Psykolog Hedda Haugen Røli, på vegne av Enhet for psykologressurser, og psykologspesialist Ingeborg Egebjerg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 60, nummer 4, 2023, side 271

Kommenter denne artikkelen