Du er her

Meninger

Kommentar
Publisert
1. oktober 2004
Debatt
Publisert
1. oktober 2004
Debatt
Publisert
1. september 2004
Debatt
Publisert
1. september 2004

De forskningsetiske retningslinjene tar ikke tilstrekkelig hensyn til spedbarnets angst for atskillelse og behov for kroppskontakt. Dette truer barnets menneskeverd.

Kommentar
Publisert
1. september 2004
Debatt
Publisert
1. september 2004
Kommentar
Publisert
1. september 2004

Vi oppfordrer fagmiljøene til et nærere samarbeid med oss om markeringen av Verdensdagen

Debatt
Publisert
1. august 2004
Kommentar
Publisert
1. august 2004

Dette samfunnet frembringer særdeles sårbare, avhengige, skjøre og forvirrede individer

Debatt
Publisert
1. august 2004

Sider