Du er her

Leserombudet

Leserombudet
Publisert
2. september 2016

Forskning påvirker klinisk ekspertise, som påvirker pasienten, som igjen påvirker forskning i en runddans som heter evidensbasert praksis.

Leserombudet
Publisert
3. juni 2016

Hvordan kan Psykologtidsskriftet øke leserkretsen, forfatterbidrag, innflytelse og pasientmedvirkning?

Leserombudet
Publisert
3. februar 2016

Det er en sterk statistisk sammenheng mellom fattigdom og rusproblemer.

Leserombudet
Publisert
4. november 2015

… viser forskning. Hvordan kan journalister og forskere få til interessant forskningsformidling?

Leserombudet
Publisert
2. september 2015

Det som skjer på psykisk helsefeltet, skiller seg ikke radikalt fra det som skjer i andre typer markeder.

Leserombudet
Publisert
5. august 2015

Å få frem brukererfaringer er viktig, men kanskje burde Psykologtidsskriftet være mer målrettet i hva de ber brukerne adressere når de får spalteplass.

Leserombudet
Publisert
5. juni 2015

Å formidle norsk psykologisk forskning er noe av det viktigste Tidsskrift for Norsk psykologforening gjør. Det gjelder å formidle attraktivt, for både lesere og fremtidige artikkelforfattere.

Leserombudet
Publisert
5. mai 2015

Gjennom å ha vitenskapelige artikler, erfaringer fra praksis, essay og journalistikk om samme tema, vil Psykologtidsskriftet bli mer interessant for flere lesere og styrke sin posisjon i samfunnsdebatten.

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. april 2015

Selv briljant journalistikk får ikke uten videre konsekvenser

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. mars 2015

Ingen er tjent med psykisk helseforskning som ensidig fastholder mennesker i pasient- og brukerroller.

Sider