Du er her

Leserombudet

Journalistikken i Psykologtidsskriftet lest med kritisk blikk av utenforståeende aktører
Publisert
5. februar 2015

Kan Psykologtidsskriftet bidra til å løfte den norske psykisk helse-journalistikken?

Leserombudet
Publisert
6. januar 2015

Selvmordstruede mennesker fortjener også en leserkontrakt

Leserombudet
Publisert
5. desember 2014

Det er ikke fraværet av brukerstemmer i Psykologtidsskriftets temautgave om diagnoser som bør plage oss mest.

Samværet
Publisert
5. november 2014

Vi er mange som savner mer oppmerksomhet og forskning på samværet som skadereduserende og helsebringende element.

Leserombudet
Publisert
5. oktober 2014

Sider