Du er her

Hele verden er minarbeidsplass

Publisert
5. november 2009

Jeg ser at Psykologforeningens fagansvarsforsikring er utvidet til å gjelde inntil 3 måneders engasjement i Europa. Kan forsikringen utvides til å gjelde i Sør-Afrika også?

Kosmopolitt

Jeg vet ikke om det går å få en slik utvidelse – men det ligger ikke automatisk i de betingelsene vi har forhandlet med DnBNOR skade. Det er for tiden ikke på vår agenda å utvide forsikringen på denne måten. Du må kontakte forsikringsselskapet for å avklare om de har andre fagansvarsforsikringer å tilby. Det kan også være klokt å kontakte psykologforeningen i det landet hvor du skal arbeide.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side

Kommenter denne artikkelen