Du er her

Kommentar

Drømmer gir viktig informasjon, ikke bare til terapeuten, men også til klienten. I en terapisituasjon kan brokker av eventyr og fortellinger om religiøse erfaringer ha en lignende funksjon.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1106-1107

Kommenter denne artikkelen