Du er her

Boken er som en god venn

Svein Haugsgjerd: Å møte psykisk smerte – Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommmet (2018)

Svein Haugsgjerd – professor, forfatter, psykoanalytiker og psykiater – sin nyeste bok er litt som en god venn. En du kan lene deg imot, og som tør å være nær. Som viser sårbarhet. En som er klok og belest, men som verken blir selvgod eller skrytende. Snarere en venn som er god til å lytte, som overrasker og forteller ting du selv ikke visste. En som du ser opp til. En som beriker livet ditt.

Haugsgjerd er personlig når han forteller om sin oppvekst og om sitt profesjonelle liv som psykoterapeut. I boken får vi refleksjoner og nære innblikk i behandlingsrommet med særlig vekt på pasientenes drømmer og terapeutens arbeid og tolkning av drømmene. Men han vender også linsen utover det enkelte behandlingsrommet og gir en både historisk, kritisk og oppdatert fremstilling av dagens psykiske helsevern.

Grunnholdningen hans er psykodynamisk, og han hevder at alle psykiske lidelser er kjennetegnet av fastfrosne og forvanskede følelsesstyrte tanker om en selv og ens menneskelige omgivelser. God behandling vil da fordre å møte lidelsene med en humanistisk, psykososial og forståelsesorientert behandlingstilnærming.

Haugsgjerds psykoanalytisk orienterte fagbøker – alle med et godt og tidvis litterært språk – har delvis banet vei for min egen inngang til psykoanalysen. Av hans mange bøker tror jeg at Å møte psykisk smerte er den jeg liker aller best.

Henrik Kamphus, spesialist i klinisk voksenpsykologi og kandidat i barne- og ungdoms- og voksen psykoanalyse, utfordrer avtalespesialist Tord Riiser til å ta stafettpinnen videre.

 

Kommenter denne artikkelen