Du er her

Ny fagredaktør i Psykologtidsskriftet

Portrettbilde av Gro Walø-Syversen

Gro Walø-Syversen oppsummerer seg selv som «kliniker med doktorgrad» og slår et slag for sjangeren evidensbasert praksis.

Publisert
1. oktober 2021

NYTILSATT FAGREDAKTØR  i Psykologtidsskriftet Gro Walø-Syversen har akkurat disputert, og med doktorgraden i baklomma er hun klar for redaktørgjerningen i Norges ledende psykologitidsskrift. I sin dok-torgrad fra Oslo universitetssykehus avdekket Walø-Syversen noen av sammenhengene mellom kognitiv fungering og vekttap i fedmekirurgi-behandling.

– Kort oppsummert har vi undersøkt hvordan eksekutive funksjoner henger sammen og spiller inn på spiseatferd og vektnedgang i en gruppe med pasienter som har gjennomgått en fedmeoperasjon.

Walø-Syversen er tilhenger av endringsprosjekter, og ønsker å bidra i den vitenskapelige retningen Psykologtidsskriftet er på vei.

– Jeg liker å gå inn i ting som er litt usikkert og uklart. Rusfeltet, der jeg jobbet som kliniker tidligere, var jo også litt sånn. Å komme inn i noe som ikke er ferdig, synes jeg er gøy. Nå er første steg i prosessen at vi skal få et redaktørråd («editorial board»), sier hun.

Walø-Syversen er spesielt opptatt av hvordan grunnforsk ning kan anvendes inn i klinisk arbeid, hvordan forskere og klinikere kan samar-beide og fasilitere hverandres virke.

– Jeg tror sjangeren evidensbasert praksis oppsummerer det jeg står for i arbeidet i Psykologtidsskriftet. Det er jo kjernen i psykologvirket. Jeg har lyst til å rekruttere forskere og klinikere til å skrive noe sammen, at forskeren og klinike-ren kan fungere som inngangsporter til hverandres arbeid. Å løfte opp dette tror jeg kan munne ut i noen virkelig gullgode artikler, sier hun.

– Hvilken kompetanse tar du med deg inn i arbeidet som fagredaktør?

– Som stipendiat har jeg fått innblikk i hvordan vitenskapelige publiseringsprosesser foregår, hvordan det er å være forfatter. Det kan virke ryddig fra utsiden, men jeg vet nå hvor rotete og kom-pliserte disse prosessene kan være. Jeg føler meg på ingen måte som en ekspert, men jeg vet hvor jeg kan henvende meg for å få tak i kompetansen Psykologtidsskriftet trenger, avslutter hun.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 10, 2021, side 855

Kommenter denne artikkelen