Du er her

Inntrykk

Bokessay
Publisert
1. mars 2021

Line Joranger forsvarer den mangetydige subjektiviteten i sin siste bok, og viser hvordan psykologien kan kjempe mot reduksjonismen i faget.

Klassikeren
Publisert
1. februar 2021

Oddvar Anfinset: Karakteranalyse i et eksistensielt og fenomenologisk perspektiv (1991) 

Bokessay
Publisert
1. februar 2021

Klimakrisen vekker sterke følelser, som vi både kan forsvare oss mot og åpne oss for. Strategien vi velger, får konsekvenser for engasjementet vårt. 

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Forfatteren viser oss hvordan alderdommen framstilles i samtidslitteraturen, men hvor ble det av den litterære gode alderdommen? 

Bokanmeldelse
Publisert
1. februar 2021

Et prisverdig arbeid ligger bak denne retningslinjen for utredning av utviklingshemning. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Boken gir faglig påfyll for alle som har interesse for vold i nære relasjoner, men dekker ikke hele feltet. 

Klassikeren
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Viktor Frankl: Vilje til mening (1969) 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
4. januar 2021

Forfatterne lykkes med å integrere den historiske og moderne forståelsen av tilknytningsfeltet. 

Bokanmeldelse
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Boken er en forfriskende og tankevekkende drøfting av metaliseringsbegrepet, men den er for lite eksplisitt på implikasjoner for praksis. 

Klassikeren
+ For abonnenter
Publisert
1. desember 2020

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi (1966)

Sider