Du er her

Fri assosiasjon

Fri assosiasjon
Publisert
5. april 2018

Eg brukar for mykje tid på journalarbeid. Men viss eg brukar endå meir, kan eg bruke mindre.

Fri assosiasjon
Publisert
4. september 2017

Jeg hadde blitt en av dem. En pasient blant pasientene.

Fri assosiasjon
Publisert
4. august 2017

Dette er ikke standard tre timers utredning og ti timer med kognitiv terapi.

Fri assosiasjon
Publisert
31. januar 2017

Teksten byggjer på eigne opplevingar, men er utløyst etter lesing av tilståingar frå andre terapeutar på appen Whisper, der brukarar kan poste løyndommane sine anonymt.

Fri assosiasjon
Publisert
2. november 2016

Ingen snakker sant i terapi.

Fri assosiasjon
Publisert
4. september 2016

Sykdomsangsten var problemløserens uløselige problem.

Fri assosiasjon
Publisert
2. september 2016

Om trær, flis og bollar – og ein diagnose.

Fri assosiasjon
Publisert
1. august 2016

Viktigere enn hva som velges, er det å ha et valg.

Fri assosiasjon
Publisert
3. juni 2016

Det enklaste og det vanskelegaste, å vere i kontakt gjennom å falle til ro.

Fri assosiasjon
Publisert
2. mai 2016

Vi må begynne å forstå annerledeshet på andre måter enn vi har gjort tidligere.