Du er her

En klinisk dystopi

Foto: Jean Marmeisse/Plainpicture
Publisert
2. desember 2019

Tirsdag den 13. januar 2032 implementeres det nye behandlingstilbudet «Frisk» i psykisk helsevern. Enhver som har problemer eller er ulykkelig, ung så vel som gammel, kan laste ned Frisk-appen til sin enhet. Appens tiltalende blå firkløver-ikon vitner om veien til et bedre liv, med garantert og synlig resultat.

Etter at du har lagt inn dine personalia, tildeles du et 24-sifret behandlingsnummer. Tidsvinduet for denne manøveren er en klokketime. Alt må skrives ned med den største nøyaktighet i løpet av tiden du har til rådighet, ellers kan det bli forsinkelser og problemer med behandlingen. Er du tuslete eller har store problemer, er det best å få hjelp fra en pårørende.

Når dine data er registrert, mottar du beskjed om at du er satt på venteliste. Det går vanligvis ikke mange uker før appen skifter farge fra grønt til blått: tegnet på at utredningen er i gang.

Du utredes deretter med en sjekkliste anbefalt av Helsedirektoratet. Informasjonen du har lagt inn, blir videre behandlet av ISO-14-sertifiserte medarbeidere med avtalehjemmel, i blant annet India, Malaysia og Kina. Det pågår diskusjoner om hvor den beste behandlingen gis, men det er den enkelte bruker som bestemmer hvor dine data skal behandles. Din valgfrihet er med andre ord sikret, noe som er svært viktig for din opplevelse av å få god behandling.

Underveis i behandlingsforløpet kan du logge inn på appen for å sjekke hvordan dine skårer gradvis bedres, i gode hender hos medarbeidere som kan sine saker. Gradvis løftes du opp på alle humørskalaer, og du vil kunne registrere at dine problemindekser får tiltagende synkende verdi. Skalaer og indekseringer er levende visualisert, også i 3D. Resultatet er til en viss grad randomisert, styrt algoritmisk, men alle er garantert å få en positiv tilbakemelding om at det går bedre.

Diplom for fullført behandling kan da printes ut. Diplomets design er muntert og kommuniserer godt budskapet som formidles. Passer A-4 rammer som kan kjøpes billig på IKEA. Del gjerne resultatet med dine nærmeste og mindre nære på sosiale medier. For ekstra betaling kan resultatet visualiseres i 3D-print-versjon, noe som vil gjøre at du faktisk kan ta og føle på din fremgang. Og bedre enn det kan knapt en behandling bli.

Det er bred enighet om at denne tilnærmingen sikrer alle innbyggere et tilbud i psykisk helsevern. Effektiviteten kan måles, og helsebudsjettet er vesentlig redusert. Det går imidlertid rykter om at det fortsatt holdes liv i individuell samtaleterapi ved noen private klinikker i Sveits. Men som de fleste forstår, er det vanskelig å slå fast hva som kommer ut av slikt. Effekten er vanskelig å måle, det blir opplagt for diffust og lite målrettet. De aller fleste ser heldigvis på slikt med betydelig skepsis og oppfatter dette som gammeldags.

Om tre måneder blir behandlingstilbudet vesentlig forbedret. «Frisk» vil da fremstå med supplerende lydsignaler, oppmuntrende heia-rop, og du vil få høre en solid applaus når behandlingen er endelig avsluttet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 12, 2019, side 922-923

Kommenter denne artikkelen