Du er her

Nøster opp i nettverk

HJERNEN I KONTEKST Ketil Slagstad er utdannet lege og har lenge interessert seg for det epistemologiske grunnlaget for psykiatrien. Nå har han begynt på en doktorgrad i medisinsk historie. Foto: UiO

Med medisinsk-historiske briller drøfter Ketil Slagstad gamle ideer og nye modeller for å belyse hvordan vi forstår psykiske lidelser.

Publisert
1. november 2019

Nettverksperspektivet innenfor psyki­atri, medisin og psykologi er kanskje ukjent for mange, men har de siste årene skutt fart innenfor sykdomsforståelse og behandling. Med utgangspunkt i sosiologisk nettverkste­ori, informatikk og komplisert statistikk har de enkelte fagdisiplinene utviklet nettverks­modeller for forståelse av sykdom generelt og psykiske lidelser spesielt.

Innenfor medisinen forstås nettverksmo­dellen som en modell hvis formål er å viske ut klare sykdomskategorier. Dette gjøres ved å koble sammen psykologiske, sosiologiske og biologiske faktorer i et ikke-hierarkisk nettverk.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 11, 2019, side 820-821

Kommenter denne artikkelen