Du er her

Helsefore­takene gjennomgår test­feltet 

- Urovekkende, lyder Anne Grethe Erlandsens karakteristikk av tilstanden på testfeltet. Foto: Nora Skjerdingstad.

Helsedirektoratet samler nå fagdirektørene i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan kvalitetssikringen av psykologiske tester kan bli bedre.  

Publisert
1. februar 2021

Initiativet kommer etter en kartlegging av psykologers testbruk. Kartleggingen ble omtalt i januarutgaven av Psykologtidsskriftet og avdekket at det er uklart hvem som har overordnet ansvar for å kvalitetssikre psykologiske tester som er i bruk i norsk helsevesen.   

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet mener resultatene av kartleggingen viser at tilstanden på testfeltet er urovekkende. 

–  Kartleggingen viser at det er behov for økt oppmerksomhet om testing. Behandlingen som gis, skal være forsvarlig og kunnskapsbasert. Det er et tydelig krav i lov og regelverk, skriver hun i en e-post til Tidsskrift for Norsk psykologforening. 

Faglig spørsmål 

Erlandsen understreker at valg og anbefalinger knyttet til testing først og fremst er et faglig spørsmål. Hun skriver at Helsedirektoratet er kjent med utfordringene knyttet til bruk av ulike test- og kartleggingsverktøy. Departementet er orientert om at direktoratet vil invitere fagdirektørene i de regionale helseforetakene til et samarbeidsmøte for å drøfte det videre arbeidet med bedre kvalitetssikring av tester.  

–  Dette samarbeidet er svært viktig for å gi tjenestene et best mulig grunnlag for å bruke gode og kvalitetssikrede verktøy for testing, skriver statssekretæren.  

Hun mener det er viktig at privatpraktiserende spesialister og psykologer i kommunene bruker de samme verktøyene.   

Lederansvar 

– Hva vil regjeringen gjøre for at helsevesenet skal kunne teste pasienter med kvalitetssikrede psykologiske tester? 

– Jeg mener forskriften regjeringen har innført om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er et viktig verktøy. I forskriften stilles det krav til planlegging av virksomheten, dokumentasjon, evaluering og forbedring av praksis. Faglig ledelse og kvalitetssikring av tjenestene innebærer et ansvar for at ledere følger opp behandlere og forsikrer seg om at undersøkelse og behandling bygger på gode faglige prinsipper og er i tråd med regelverket. Det omfatter også et ansvar for å sørge for at tester som brukes, er dokumentert og anerkjent av virksomheten, skriver Erlandsen i e-posten.  

Manglende kvalitetssikring av psykologiske tester bekymrer opposisjonen på Stortinget. Nå tas saken opp med helseminister Bent Høie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 58, nummer 2, 2021, side 88

Kommenter denne artikkelen