Du er her

Bortenfor dødsdriften

FOTO Sverre Strandberg

Når dagens psykoanalytikere søker å forstå destruktiv atferd, legger de mer vekt på pasientens relasjonelle erfaringer enn biologiske, medfødte drifter. Kan Freuds dødsdrift forkastes en gang for alle?

Publisert
5. september 2018

Petter[1] forsøkte jevnlig å ta livet sitt. Når han fortalte om dette i behandlingen, uttrykte han tydelig skadefryd over hva han utsatte sine næreste for av skrekk og angst. Han ville straffe faren og moren ved nesten å ta livet sitt. Men han ville ikke fullbyrde selvmordet. Han holdt seg i live, men spilte russisk rullett med livet sitt. Foreldrene hadde ødelagt ham, og de skulle svi for det. Situasjonen virket fastlåst, Petter var i ferd med helt å ødelegge sitt liv. Han risikerte å miste sitt liv i utageringen overfor foreldrene, og all hans energi gikk til dette.

Destruktivitet ødelegger. Den destruktiviteten som opptar oss, er den som virker ødeleggende på det som betyr noe for oss. Begrepet destruktivitet har altså en moralsk kjerne. «Destruktivitet» er derfor ikke først og fremst et psykologisk begrep. Ikke desto mindre interesserer det destruktive oss som psykologer. Vi møter den overalt – i pasienter med spiseforstyrrelser, hos dem som skader seg selv, i familier med omsorgssvikt, i stoff- og alkoholmisbruk.

Du må være abonnent eller medlem av Psykologiforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 9, 2018, side 822-832

Kommenter denne artikkelen

Referanser

Ainsworth, M.D.S., Blehar, M., Waters, E. & Walls, S. (2015). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. London: Psychology Press & Routledge Classic Editions.

Aragno, A. (2014). The Roots of Evil: A Psychoanalytic Inquiry. Psychoanalytic Review, 101 (2) 249–288.

Bell, D.L. (2015). The death drive: Phenomenological perspectives in contemporary Kleinian theory. International Journal of Psychoanalysis, 96, 411–423.

Black, D. M. (2001). Mapping a Detour: Why did Freud Speak of a Death Drive? British Journal of Psychotherapy, 18(2), 185–198.

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books. Tavistock Institute.

Caper, R. (2000). Immaterial Facts. Freud’s discovery of psychic reality and Klein’s development of his work. London: Routledge.

Fairbairn, W.R.D. (1952). Psychoanalytic Studies of the Personality. London: Routledge, Tavistock.

Fonagy, P. (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. London: Karnac Books.

Fonagy, P. Gergely, G., Jurist, E.L., & Target, M. (2004). Affect regulation, Mentalization, and the Development of the Self. London: Karnac Books.

Frank, C. (2015). On the reception of the concept of the death drive in Germany: expressing and resisting an «evil principle»? International Journal of Psychoanalysis, 96, 425–444.

Freud, A. (1966) The Ego and The Mechanisms of Defence. London: Karnac Books. (Første gang publisert i 1936).

Freud, S. (1953). Three Essays on the Theory of Sexuality. I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol 7, 123–243). London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1905.)

Freud, S. (1955). Analysis of a Phobia in a Five-Year-Old Boy. I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol 10, 3–148). London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1909.)

Freud, S. (1955). Beyond the Pleasure Principle. I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol 18. 7–64. London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1920.)

Freud, S., (1964), Civilization and its Discontents. I J. Strachey (red. og overs.) The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol 21, 57–145. London: The Hogarth Press. (Første gang publisert i 1929/1930.)

Fromm, E. (1973). The Anatomy of Human Destructiveness. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Green, A. (1999). The Work of the Negative. London: Free Association Books.

Gullestad , S.E. (2013). Ideological Destructiveness: A Psychoanalytic Perspective on the Massacre of July 22, 2011. DIVISION/REVIEW, 7, 29–36.

Gullestad, S.E. & Killingmo, B. (2005). Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Harding, C. (2006). Making sense of aggression, destructiveness and violence. I C. Harding C. (red.), Aggression and Destructiveness (s. 3–22). Psychoanalytic Perspectives. London: Routledge.

Hinshelwood, R.D. (1989). A Dictionary of Kleinian Thought. London: Free Association Books.

Høydahl, K. (2012). Explaining the inexplicable. Thoughts on Thanatos in light of the terrorist actions of 22 July 2011 and Ikonen and Rechardt’s theory of the death drive. Scandinavian Psychoanalytic Review, 35, 58–65.

Klein, M. (1933/1998). Development of conscience in the child. I Melanie Klein. Love, Guilt and Reparation – and other works 1921–1945. London: The Hogarth Press.

Land, L. (1991). Thanatos: The Drive without a Name: The Development of the Concept of the Death Drive in Freud’s Writings. Scandinavian Psychoanalytic Review, 14, 60–80.

Laplanche, J. & Pontalis J.-B. (1973). The language of psychoanalysis. London: Karnac Books.

Masi, F. De. (2015). Is the concept of the death drive still useful in the clinical field? International Journal of Psychoanalysis, 96, 445–458.

Quinodoz, J.-M. (2005). Reading Freud. A Chronological Exploration of Freud’s Writings. London: Routledge.

Renn, P. (2006). Attachment, trauma and violence: understanding destructiveness from an attachment perspective. I C. Harding (red.), Aggression and Destructiveness. Psychoanalytic Perspectives (s. 59–78). London: Routledge.

Royston, R. (2006). Destructiveness: revenge, dysfunction or constitutional evil? I C. Harding (red.), Aggression and Destructiveness. Psychoanalytic Perspectives (s. 23–37). London: Routledge.

Segal, H. (1993). On the Clinical Usefulness of the Concept of Death Instinct. International Journal of Psychoanalysis, 74, 55–61.

Svendsen, L.Fr.H. (2013). Ondskapens filosofi. Oslo: Universitetsforlaget.

Varvin, S. (2005). Humiliation and the victim identity in conditions of political and violent conflict. Scandinavian Psychoanalytic Review, 28(1), 40–49.

Weininger, O. (1996). Being and Not Being. Clinical Applications of the Death Instinct. London: Karnac Books.