Du er her

Fagbidrag

Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Pasienter med «locked-in»-syndrom er bevisste i en lammet kropp. I denne artikkelen beskrives dette syndromet og utfordringen det representerer i en rehabiliteringssammenheng.

Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Klinisk kompetanse er et vanlig honnørord i psykisk helsevern. Det gjenspeiler også krav om kvalitetet og effektivitetet i våre helsetjenester. Men hva betyr egentlig klinisk kompetanse, kan det læres og i så fall hvordan?

Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Ettersom oppmerksomheten på omfanget av pengespillproblemer har økt, har det vært en sterk utvikling av hjelpetilbudet. Stadig flere søker behandling. Artikkelen belyser hva vi i dag vet om dette problemet.

Redaksjonelt
Publisert
1. august 2004
Fagartikkel
Publisert
1. august 2004

Stress på arbeidsplassen kan både være en positiv stimulans og en alvorlig belastning. Er det spesielle, stabile personlighetstrekk som gjør at noen lettere opplever negativt stress i en situasjon, mens andre føler seg stimulert i samme situasjon?

Oppsummert
Publisert
1. august 2004
Fagartikkel
Publisert
1. august 2004

Diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse har utviklet seg langs de samme historiske linjer i DSM- og ICD-systemene. En nærmere gjennomgang av kriteriene i de to systemene avdekker imidlertid iøynefallende ulikheter. Artikkelen drøfter forskningsmessige og kliniske konsekvenser av dette.

Sider