Du er her

Fagbidrag

Fra praksis
Publisert
1. oktober 2004

I den kliniske hverdag har pasienter med panikklidelse ofte også andre former for psykisk lidelse og store sosiale vansker. Effektiv behandling finnes, men hvordan tilpasse disse metodene til pasienter med sammensatte problemer?

Fagessay
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. oktober 2004
Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Oppsummert
Publisert
1. september 2004
Redaksjonelt
Publisert
1. september 2004
Fagartikkel
Publisert
1. september 2004

Pasienter med «locked-in»-syndrom er bevisste i en lammet kropp. I denne artikkelen beskrives dette syndromet og utfordringen det representerer i en rehabiliteringssammenheng.

Sider