Du er her

De sykeste pasientene skal ha best kompetanse 

Psykologforeningen er en pådriver for bemanning når pasientene trenger det 

Publisert
31. januar 2022
Emner

Under overskriften «Når pasientene kommer, har psykologen gått hjem» i Psykologtidsskriftets januarnummer etterlyser psykologspesialist og forskningsleder Martin Bystad og co. ved UNN økt bemanning av psykologer utenom normal arbeidstid. Psykologforeningen er glad for at tilgjengelighetsdebatten løftes, men fremstillingen blir feil når ingen spør hva UNN har gjort for å øke den. 

Psykologforeningen har ikke satt begrensninger knyttet til at psykologer arbeider ut over ordinær arbeidstid for å ivareta pasienter. Tvert imot bidrar foreningen til ordnede og bærekraftige arbeidsbetingelser ved avvikende arbeidstid. Dette gjelder også når psykologer jobber ekstra, og ut over ordinær ukentlig arbeidstid. Psykologforeningens tillitsvalgte har laget flere lokale arbeidstidsavtaler som sikrer helsetjenestene og sykehusene tilgang på psykologer når de trenger det. Et krav fra foreningens side er at man skal begrunne hvorfor det er psykologfaglig kompetanse som er nødvendig. 

På de tidene av døgnet det blir akuttinnlagt flest pasienter i psykisk helsevern, er det dårligst bemanning, fant forskere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Å ha psykologer som arbeider på kveldstid, gir ikke flere psykologtimer totalt sett

Avtaler om avvikende arbeidstid skal være til å leve med for psykologer over tid uten at arbeidstidsordningen gir helsemessige belastninger. Derfor er avvikende arbeidstid et kollektivt ansvar og et fagforeningsansvar. Merbelastning ved ikke-ordinær arbeidstid skal være frivillig for sykehusansatte psykologer, og det skal være avtalt et system for kompenserende lønn. Avtaler om kompensasjon lages for alle arbeidstakere som jobber ikke-ordinær arbeidstid, eller som jobber ut over ordinær ukentlig arbeidstid. 

Å ha psykologer som arbeider på kveldstid, gir ikke flere psykologtimer totalt sett. Psykologer som jobber kveld, kan ikke samtidig jobbe dag. Kveldsjobbing blir kun en forskyvning av psykologers arbeidstid, ikke en økning av den. Det må hele tiden vurderes hvordan man best mulig benytter psykologressursen. Ansvaret for en forsvarlig og tilstrekkelig bemanning ligger hos arbeidsgiver, ikke hos Psykologforeningen eller hos den enkelte psykolog.  

Bystad kunne med fordel blitt spurt om det er behov ved UNN for at psykologer jobber ut over ordinær arbeidstid, og om dette er signalisert til Norsk psykologforening. Bystad ville da sannsynligvis kunne ha opplyst leserne om at Psykologforeningen og psykologene ved UNN sier ja til arbeid utenfor ordinær arbeidstid når det foregår i ryddige former. Psykologene har imøtekommet behov som UNN har signalisert, og det er inngått flere avtaler om arbeidstid ut over ordinær dagtid. Psykologer er opptatt av at de sykeste pasientene skal ha den beste kompetansen. 

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 2, 2022, side 137

Kommenter denne artikkelen