Du er her

Ugjennomtenkt og dårlig begrunnet fra Helse­direktoratet

Ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks.

Publisert
3. oktober 2019

Jeg ble overrasket da jeg leste om det jeg oppfatter som en endring i godkjenningspraksis fra helsedirektoratet. Slik jeg har oppfattet det er bruken av tittelen «psykolog» strengt regulert etter helsepersonellovens § 74 og § 48, og at det kun er de med autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning som kan bruke den, med eller uten prefiks.

Jeg tolker direktoratet dit hen at de nå slipper opp på denne reguleringen uten at det foreligger en redegjørelse som begrunner det. Jeg tror ingen er tjent med at hvem som helst uten kvalifiserende utdanning kan sette opp forretning og markedsføre tjenester ved å bruke psykologtittel pluss et diffust prefiks. Det skaper potensiale for at mange hjelpesøkende risikerer å kaste bort penger på dyre tjenester uten faglig fundert innhold. Det er også høyst uklart for meg hvilke kriterier direktoratet har lagt til grunn for å vurdere hvilke prefiks som er langt nok fra kjernen i autorisasjonen til å oppheve beskyttelsen.

Det finnes fryktelig mange ord man kan sette foran ordet psykolog. Slik direktoratet siteres virker det som de nå går inn og gjør en form for språkanalyse for alle disse for å avklare om meningsinnholdet ligger tett eller langt fra intensjonen i tittelbeskyttelsen. Å slippe opp på tittelbeskyttelsen på denne måten fremstår som ugjennomtenkt og dårlig begrunnet.

Kommenter denne artikkelen