Du er her

Kommentar

Bruk av tvang, særlig overfor mennesker som sliter med psykiske problemer, reiser fundamentale spørsmål om menneskerettigheter. Vi trenger debatt om tvang i psykisk helsevern og om psykologenes praksis.

Grusomhetene den 22. juli star i fare for å avpolitiseres nar sykdomsdiagnosene skygger for samfunnets strukturelle problemer. For Anders Behring Breivik er også et ansikt fra moderniseringens bakside, der velferden og mulighetene fordeles skjevt. Han fremviser alle sider av den moderne «tapermannen», fastlåst i en utdatert maskulinitet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 1, 2012, side 100-105

Kommenter denne artikkelen