Du er her

Debatt

Det blir en uheldig rollesammenblanding når Joar Øveraas Halvorsen i sin blogg uttrykker private oppfatninger, samtidig som den samme bloggen har lenke fra Psykologforeningens hjemmeside.

Når Psykologforeningen støtter politiske aksjoner som kan virke splittende på medlemsmassen, viser det at foreningen ikke behersker balansegangen mellom faglig fundert samfunnsengasjement og politiske kjepphester.

Jeg er glad for å se at Børge Holden skriver at hjerneforklaringer kan være nyttige i en kompleks verden.

Det blir problematisk når Tor Levin Hofgaard i et NRK-intervju hevder at vi ikke har nok psykologer til å håndtere følgene etter terrorhandlingene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side 917-920

Kommenter denne artikkelen