Du er her

For få psykologer?

Det blir problematisk når Tor Levin Hofgaard i et NRK-intervju hevder at vi ikke har nok psykologer til å håndtere følgene etter terrorhandlingene.

Publisert
5. september 2011

DEBATT: ETTER 22. JULI

Utsagn som at Norge har for få psykologer til å ta hånd om alle reaksjonene etter 22. juli, kan bli problematisk, skriver Haaland, Kvestad og Fjermestad.

I forbindelse med massakren på Utøya ble president Hofgaard intervjuet i NRK Dagsrevyen om blant annet psykologers rolle i oppfølgingen etter denne tragedien.

Hofgaard hadde mange viktige og gode poeng, blant annet at for flere av de involverte vil effektene av hva de har vært igjennom, kanskje først tre frem etter lengre tid, når samfunnet ellers er restituert.

Der var imidlertid andre poeng Hofgaard fremmet som vi oppfatter som mindre heldige. Dette dreier seg i hovedsak om uttalelser om at det ikke vil være nok psykologer til å håndtere folks reaksjoner etter Utøya.

Vi oppfatter utsagnet som problematisk av følgende årsaker:

  • Utsagnet kan tolkes som at Psykologforeningen benytter anledningen til å politisere
  • Utsagnet kan skape unødig angst og uro i befolkningen
  • Utsagnet underkjenner at vi i Norge har helsepersonell, prester, lærere og andre som inngår i et system som kan hjelpe mennesker i sorg og krise
  • Utsagnet kan skape usikkerhet, og også mistro, hos berørte personer som mottar hjelp av andre enn psykologer
  • Utsagnet kan bidra til en sykeliggjøring av normalreaksjoner etter et slikt traume, og underkjenne at mange vil kunne komme seg igjennom denne tragedien uten profesjonell hjelp

I lys av tragedien er selvfølgelig dette en sak av svært begrenset betydning, men vi håper Psykologforeningens fremtidige synspunkter angående terrorangrepet kan bidra til i størst mulig grad å berolige og trøste de mange som er rammet, heller enn muligens å bidra til deres uro.

krister.fjermestad@psykp.uib.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 9, 2011, side

Kommenter denne artikkelen