Du er her

Kommentar

En profesjonsforening vil alltid måtte foreta noen valg når det gjelder hvilke temaer som skal belyses eller kritiseres, og disse valgene må begrunnes både i fagetiske retningslinjer, psykologisk kunnskap og grunnleggende menneskerettigheter.

Bevissthetsforskningen viser at det er problematisk å skille skarpt mellombevisst og ubevisst tenkning. Men nyere studier av ubevisst beslutningstaking tar ikke høyde for dette.

– Hadde jeg ikke fått min kusine som borddame i min onkels bryllup, så hadde jeg måttet gå ut i livet uten kunnskap om semikolon!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 8, 2011, side 804-809

Kommenter denne artikkelen