Du er her

Debatt og kommentar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 43, nummer 12, 2006, side 1359-1362

Kommenter denne artikkelen