Du er her

Debatt og kommentar

Publisert
1. januar 2004

Det fremmes hvert år mange hundre saker for helsetilsynet.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side 50-52

Kommenter denne artikkelen