Du er her

Artikkelkommentar

Artikkelkommentar
Publisert
17. april 2024

Når vi velger behandlingsmetode, velger vi også noe vekk. Relasjon veier tyngre enn metode.

Artikkelkommentar
Publisert
6. mars 2024

Vi kan ikke la være å handle i frykt for å trå feil.

Kvinne med blondt hår og briller
Artikkelkommentar
Publisert
1. februar 2024

I Psykologtidsskriftets temanummer i desember 2023 skriver Hanne Oddli og Peder Kjøs at det ikke gir mening å omtale integrasjon som en enhetlig retning. Det er en fremstilling som behøver en nyansering.

Faksimile av omslag 2312
Artikkelkommentar
Publisert
14. desember 2023

Depressive lidelser er forbundet med nedsatt eksekutiv fungering. Likevel stiller mange behandlingstilnærminger krav til nettopp slik fungering.

Omslagsbilde av Psykologtidsskriftets temanummer desember 2023
Meninger
Publisert
1. desember 2023

Anders Malkomsens omtale av Viktor Frankls bruk av begrepet «mening» i novemberutgaven krever nyansering.

Mann som fjellklatrer
Artikkelkommentar
Publisert
31. juli 2023

Barna skades ikke dersom de har likeverdig kontakt med begge foreldre.

Portrettfoto av mann foran vindu
Artikkelkommentar
Publisert
24. juli 2023

Det er ikke belegg i forskning for å hevde at delt bosted motvirker konflikter.

Sorthvitt portrettbilde av mann og kvinne
Artikkelkommentar
Publisert
6. juli 2023

Påstanden om at delt bosted fører til økte konflikter, er usaklig og udokumentert. Det forholder seg tvert om.

Portrettfoto av mann foran vindu
Artikkelkommentar
Publisert
30. juni 2023

At vi har forsømt forskningsetikken, slik Knut Dalen påstår i juniutgaven, er en drøy påstand som i liten grad lar seg underbygge. 

Faksimile av intervju i maiutgaven.
Artikkelkommentar
Publisert
31. mai 2023

Det var med undring og skuffelse eg las artikkelen «Unges forståelse av åpenhet om psykiske problemer: en kvalitativ studie» i maiutgåva av Psykologtidsskriftet.

Faksimile av artikkel