Du er her

Fortsatt mangelfullt om delt bosted

Barna skades ikke dersom de har likeverdig kontakt med begge foreldre.

Publisert
31. juli 2023
Emner

Jeg har utfordret forfatterne av essayet Delt fast bosted – til det beste for barna? da deres påstand om at delt bosted fører til økte konflikter er usaklig og udokumentert. De innrømmer nå at de manglet dokumentasjon for denne påstanden.

I innlegget Ulike familier trenger ulike løsninger refererer de studier som kan indikere at økt gjensidig samvær kan skade barn når det er sterk konflikt mellom foreldrene. Det er korrekt dersom barna ikke har likeverdig kontakt med begge foreldre. Barna er da utsatt for en trussel om å miste kontakt med den forelderen som de har minst kontakt med. Reanalyser av denne litteraturen viser at barna ikke skades dersom de har likeverdig kontakt med begge foreldre (Fabricius, 2020).

Delt fast bosted som utgangspunkt og norm i loven betyr ikke at avtalefriheten oppheves. Foreldre skal selvsagt fritt forhandle om omsorgstid på basis av at begge anerkjennes som likeverdige foreldre. Rettsorganene er selvsagt heller ikke tvunget til å velge delt fast bosted der den ene eller begge foreldre utgjør en fare for barna. Delt bosted skal vurderes som utgangspunkt der begge foreldre er gode nok omsorgspersoner. I dag bestemmer loven at delt fast bosted bare unntaksvis kan velges av retten. Å påstå at en slik rettspraksis fremmer løsninger som er individuelt tilpasset ulike barn og familier er usaklig og udokumentert.

Merknad: Forfatteren er medlem av Foreningen 2 Foreldre og Mannsforum.

Kommenter denne artikkelen

Fabricius WV. (2020) Equal parenting time: The case for a legal presumption. In: Dwyer JG, editor. Oxford Handbook of Children and the Law. New York: Oxford University Press. p. 453-75.